جمعه 03/05/93 17:25
 
 
 
توقف
اطلاعیه ها و انتصابات
انهدام بیش از 40 تن کالای غیر بهداشتی و غیر استاندارد در خوزستان
انهدام بیش از 40 تن کالای غیر بهداشتی و غیر استاندارد در خوزستان
در راستای حفظ سلامت جامعه صورت گرفت انهدام بیش از 40 تن کالای غیر بهداشتی و غیر استاندارد در خوزستان مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان از انهدام بیش از 40 تن کالای غ...(ادامه)
تاریخ: 1393/04/30   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
اعاده قریب  به 5 هزار میلیارد ریال کالا به گمرکات کشور
اعاده قریب به 5 هزار میلیارد ریال کالا به گمرکات کشور
توسط سازمان اموال تملیکی انجام پذیرفت: اعاده قریب  به 5 هزار میلیارد ریال کالا به گمرکات کشور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اموال تملیکی از اعاده قریب به 5 هزار می...(ادامه)
تاریخ: 1393/04/24   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
انهدام بیش از 5970 کیلو گرم خمیر مرغ در خراسان رضوی
انهدام بیش از 5970 کیلو گرم خمیر مرغ در خراسان رضوی
در راستای حفظ سلامت جامعه صورت گرفت انهدام بیش از 5970 کیلو گرم خمیر مرغ در خراسان رضوی مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان رضوی و شمالی از انهدام بیش از 5970 کیلو گرم ...(ادامه)
تاریخ: 1393/04/10   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
انهدام بیش از 250 میلیون ریال کالای غیر استاندارد
انهدام بیش از 250 میلیون ریال کالای غیر استاندارد
توسط اموال تملیکی استان اردبیل صورت گرفت انهدام بیش از 250 میلیون ریال کالای غیر استاندارد  رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی اردبیل از انهدام بیش از 250 میلیون ...(ادامه)
تاریخ: 1393/04/10   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
فروش بیش از 54  میلیارد ریال اموال غیر منقول در استان آذربایجان شرقی
فروش بیش از 54 میلیارد ریال اموال غیر منقول در استان آذربایجان شرقی
در 3 ماهه نخست سال جاری رخ داد فروش بیش از 54  میلیارد ریال اموال غیر منقول در استان آذربایجان شرقی مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان آذربایجان شرقی از فروش 54 م...(ادامه)
تاریخ: 1393/04/01   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
مزایده اموال غیر منقول بصورت الکترونیکی برگزاری می شود
مزایده اموال غیر منقول بصورت الکترونیکی برگزاری می شود
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی خبر داد : مزایده اموال غیر منقول بصورت الکترونیکی برگزاری می شود مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری مزایده های اموال غیر...(ادامه)
تاریخ: 1393/03/31   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
سازمان اموال تملیکی به یک سازمان حاکمیتی تبدیل می شود
سازمان اموال تملیکی به یک سازمان حاکمیتی تبدیل می شود
در مراسم تودیع قائم مقام سازمان اموال تملیکی رخ داد: سازمان اموال تملیکی به یک سازمان حاکمیتی تبدیل می شود پاریزی، معاون اموربانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 4...(ادامه)
تاریخ: 1393/03/31   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
عبدالمجید شهیدی بنجار بعنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
عبدالمجید شهیدی بنجار بعنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
با حکم وزیر اقتصاد: عبدالمجید شهیدی بنجار بعنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد در جلسه ای با حضور شرف شاهی، مشاور وزیر اقتصاد و مدی...(ادامه)
تاریخ: 1393/03/31   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
رئیس هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
رئیس هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد
رئیس هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد امین دلیری با حکمی از سوی وزیر اقتصادی و دارایی کشور بعنوان رئیس هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموا...(ادامه)
تاریخ: 1393/03/31   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
ارزیابی کالاهای مزایده ای در سطح مطلوبی قرار دارد
ارزیابی کالاهای مزایده ای در سطح مطلوبی قرار دارد
مدیر بازاریابی سازمان اموال تملیکی: ارزیابی کالاهای مزایده ای در سطح مطلوبی قرار دارد به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیر بازاریابی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ار...(ادامه)
تاریخ: 1393/03/27   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0

ماهنامه سازمان

رسیدگی به شکایات

صفحه نظر سنجی