چهارشنبه 22/09/96 16:26
 
 
واحدهاي ستادي

 

 

 

 

ردیف

 

 

نام و نام خانوادگی

 

 

سمت

 

 

تلفن مستقیم

 

 

دورنگار

1

جمشید قسوریان جهرمی

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

27652
27652

27652

2

عبدالمجید شهیدی بنجار

عضو هیأت مدیره و قائم مقام سازمان

27652344

27652355

3

شهرام تیموری

عضو هیأت مدیره و معاون امور حقوقی و فروش اموال منقول

27652352

27652357

4

یاسان ملکی

عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع

27652350

27652353

5

 علیرضا روحی علیائی

عضو هیأت مدیره و معاون بهره برداری و فروش

27652344

27652355

6

مصطفی خسروی

رئیس هیأت عالی نظارت

27652347

27652353

7

 امیر خاکپور مقدم

 عضو و معاون هیأت عالی نظارت

27652349

 27652353

8

سید علی میرسعیدی

 عضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه

27652351

 27652357

9

 محمود اردشیر

 عضو هیأت عالی نظارت و نماینده قوه قضائیه

27652356 

  27652357

10

نوروزعلی کابلی کفشگیر

 عضو هیأت عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات

 27652334

  27652357

 11

اسماعیلی

 مشاور مدیرعامل و مدیرحراست

27652253

27652206

12

منصور حاجی زاده

 مشاور مدیرعامل و مدیرحوزه مدیرعامل، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

27652312

27652321

 13

حسین قمری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

27652168 

27652661

 14

مجتبی خلفی

مشاور مدیرعامل و مسئول روابط عمومی

27652202

27652197

15

 مجید رجبی

مدیر طرح و برنامه

 27652160

 27652205

16

مهدی صابر

 ذیحساب و مدیر امورمالی

27652223

 27652236

17

حسین محمدی

 مدیر امورحقوقی

 27652281

 27652285

18

 حجت ا... دریامی

مدیر جمع آوری واداره اموال منقول

 27652316

27652327

19

 مهدی زارع

 مدیر تملیک و اداره اموال غیرمنقول

 27652283

27652297 

20

 محمد فرخی

مدیر بازاریابی و فروش اموال غیرمنقول

27652282

 

21

غلامرضا عظیمی

 مدیر بازاریابی و فروش اموال منقول

 27652194

 27652152

22

حمید پوراحمدی هوشمند

 مدیر ارزیابی اموال منقول

 27652313

 

23

سید حمیدرضا قریشی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

27652133