پنجشنبه 23/09/96 22:27
 
 
 
تاریخ: 1390/05/22 نظرات: 0 نظر نمایش: 4790 مرتبه تعداد امتیاز: 34   (Article Rating)
مزایده عمومی ملک آذربایجان غربی

 

آگهی مزایده عمومی
 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد یکباب بنای مسکونی متعلق به خود واقع در ارومیه- خیابان شهید امینی- روبروی اداره غله جنب بانک ملی و بیمه توسعه با مشخصات ذیل از               طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و دریافت برگ بازدید و اسناد مزایده از تاریخ 17/5/90 لغایت 19/5/90 در ساعات اداری به دفتر مرکزی سازمان واقع درخیابان ولیعصر-روبروی پارک ملت-کوچه صداقت- پلاک 67 و دفتر آذربایجانغربی به نشانی : ارومیه- خیابان شهید امینی- روبروی اداره غله جنب بانک ملی و بیمه توسعه و یا با شماره تلفن: 2و27652131-021 و شماره تلفن :2243857-0441 تماس حاصل نمایند
 
مشخصات وضع موجود: عرصه 303 متر مربع، اعیان 689 متر مربع در 3 طبقه شامل زیرزمین (دارای 2 واحد انباری و پارکینگ به مساحت 215 متر مربع) همکف و اول هرکدام به مساحت 237 مترمربع
شایان ذکر است بنا بر آخرین تصمیمات ملک مذکور با وضع موجود به فروش می رسد و کلیه بدهیهای ساختمان از قبیل نقل و انتقالات ، مالیات ، عوارض شهری ، پایان کار و ... بعهده خریدار می باشد و شرایط پرداخت 70% مبلغ به صورت  نقدی و الباقی به هنگام تنظیم وکالت نامه در محضر وصول خواهد شد، ضمناً ارزش ملک باتوجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000/000/500/4 ریال برآورد شده است .
-دارای آب، برق، گاز شهری و تلفن                         
 قیمت پایه: 000/000/500/4 ریال معادل چهارصد و پنجاه میلیون تومان
سپرده شرکت در مزایده: 000/500/22 ریال معادل دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان که باید به صورت چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب شماره 31/37078 خزانه نزد بانک مرکزی به نام تمرکز سپرده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واریز گردد.
مهلت ارائه پیشنهادات: از 2/6/90 لغایت پایان وقت اداری 12/6/90
محل تحویل پیشنهادات : دبیرخانه مرکزی سازمان و مدیریت سازمان در استان آذربایجان غربی واقع در آدرسهای فوق الذکر.
تاریخ بازگشائی پیشنهادات: ساعت 11صبح مورخ 16/6/90
محل بازگشائی پیشنهادات: دفتر معاونت نیروی انسانی و توسعه مدیریت سازمان مرکزی واقع در آدرس فوق الذکر مفتوح و قرائت خواهد شد.
                 

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

کد: 102
گروه: حراج ها و مزایده ها
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت