دوشنبه 01/08/96 17:08
 
 
 

موضوعات ارسال شده در مرداد 1394

انهدام قریب به 500 تن کالای قاچاق غیر قابل مصرف و فاقد استاندارد
انهدام قریب به 500 تن کالای قاچاق غیر قابل مصرف و فاقد استاندارد
توسط مدیریت اموال تملیکی استان تهران صورت گرفت: انهدام قریب به 500 تن کالای قاچاق غیر قابل مصرف و فاقد استاندارد به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ب...(ادامه)
تاریخ: 1394/05/19   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
انهدام بیش از 560 میلیون ریال موز و دلستر فاسد و غیر قابل مصرف
انهدام بیش از 560 میلیون ریال موز و دلستر فاسد و غیر قابل مصرف
در استان هرمزگان رخ داد: انهدام بیش از 560 میلیون ریال موز و دلستر فاسد و غیر قابل مصرف روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان از انهدام 28 تن موز و ...(ادامه)
تاریخ: 1394/05/11   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
امیر خاکپور بعنوان معاون هیات عالی نظارت منصوب شد
امیر خاکپور بعنوان معاون هیات عالی نظارت منصوب شد
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت امیر خاکپور بعنوان معاون هیات عالی نظارت منصوب شد وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی " امیر خاکپور " را به سمت معاون هیات ع...(ادامه)
تاریخ: 1394/05/07   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
دیدار صمیمی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با کارکنان ستادی
دیدار صمیمی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با کارکنان ستادی
دیدار صمیمی مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با کارکنان ستادی به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امین دلیری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بعد...(ادامه)
تاریخ: 1394/05/04   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0