چهارشنبه 22/09/96 16:19
 
 
 

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1392

تقدیر وزیر اقتصاد از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی
تقدیر وزیر اقتصاد از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی
تقدیر وزیر اقتصاد از روابط عمومی سازمان اموال تملیکی در آستانه فرا رسیدن 27 اردیبهشت و روز روابط عمومی و ارتباطات، وزیر امور اقتصادی و دارایی از عملکرد شایسته و مطلوب روابط ع...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/29   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
برگزاری بزرگترین مزایده الکترونیک کشور توسط سازمان اموال تملیکی
برگزاری بزرگترین مزایده الکترونیک کشور توسط سازمان اموال تملیکی
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی خبر داد : برگزاری بزرگترین مزایده الکترونیک کشور توسط سازمان اموال تملیکی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری بزرگترین م...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/17   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
فروش بیش از 487 میلیارد ریال اموال غیر منقول در سال گذشته
فروش بیش از 487 میلیارد ریال اموال غیر منقول در سال گذشته
معاون حقوقی سازمان اموال تملیکی: فروش بیش از 487 میلیارد ریال اموال غیر منقول در سال گذشته عضو هیات مدیره و معاون حقوقی و تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از فروش ...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/04   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
انهدام بیش از 483 میلیون ریال کالای غیر استاندارد
انهدام بیش از 483 میلیون ریال کالای غیر استاندارد
توسط اموال تملیکی استان اردبیل صورت گرفت انهدام بیش از 483 میلیون ریال کالای غیر استاندارد  بیش از 483 میلیون ریال کالای غیر استاندارد و غیر بهداشتی توسط مدیریت اموال ...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/04   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
فروش بیش از 137 میلیارد تومان اموال منقول در سال گذشته
فروش بیش از 137 میلیارد تومان اموال منقول در سال گذشته
معاون فروش سازمان اموال تملیکی: فروش بیش از 137 میلیارد تومان اموال منقول در سال گذشته معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی از فروش بیش از 137 میلیارد تومان اموال من...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/03   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
بیش از 200 میلیارد ریال از کالاهای تحویلی به سازمان در سال گذشته منهدم شد
بیش از 200 میلیارد ریال از کالاهای تحویلی به سازمان در سال گذشته منهدم شد
قائم مقام سازمان اموال تمليكي: بیش از 200 میلیارد ریال از کالاهای تحویلی به سازمان در سال گذشته منهدم شد در سال گذشته 201  میلیارد ریال از کالا های تحویلی به سازمان با ...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/02   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0
سازمان اموال تملیکی برای دومین سال متوالی به سوددهی رسید
سازمان اموال تملیکی برای دومین سال متوالی به سوددهی رسید
سازمان اموال تملیکی برای دومین سال متوالی به سوددهی رسید با افزایش 37 درصدی فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی  در سال 1391 ،این سازمان برای دومین سال متوا...(ادامه)
تاریخ: 1392/02/01   گروه: اخبار سازمان    نظرات: 0