دوشنبه 01/08/96 17:04
 
 
Enter Title

 

((  آگهی مزایده فوق العاده الکترونیکی سراسری شماره 540  اموال منقول  از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت ))

 
 

استان تهران

 

کره گیاهی با مصرف ثانویه(مصارف صنعتی و غیر خوراکی)

خریداران می بایست صرفاً از اتحادیه ها، موسسات و یا تعاونی های دارای مجوز صابون سازی باشند. ضمناً کالا با  اِعمال نظارت کامل مراجع ذیصلاح ( از جمله وزارت بهداشت ،وزارت صنعت و معدن ) بر روند مصارف کالا تحویل می گردد.

سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی درنظردارد کالای تحت اختیار فوق را  با بهره گیری از سامانه الکترونیک(دولت) بصورت اینترنتی بفروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 12/02/96 لغایت ساعت 24 روزپنج شنبه مورخ 21/02/96 جهت دریافت اطلاعات فهرست کلیه کالاها، شرایط و بازدید از کالاهای مطرح در مزایده فوق وارایه پیشنهاد به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

ضمناً از آنجائیکه مزایده بصورت اینترنتی می باشد رعایت موارد ذیل الزامیست:

1- بـرگزاری مزایـده صرفاًٌ از طریق سامانه مـزایده الکترونیک (دولت) بـوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت نـیز از ایـن طـریق انـجام می پذیرد، لذا کلیه شرکت کنندگان درمزایده می توانند از تاریخ فوق الذکربه نشانی  eauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک،نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام نمایند.

2- شرکت کنندگان درمزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک( توکن)به دفاتر ثبت اسنادرسمی درسراسر کشور مراجعه نمایند.

3- ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 21/02/96 امکان پذیر می باشد.

4- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی بهمراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت جهت متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

5-اطلاعات ریزاقلام ارائه شده درمزایده دربخش سامانه مزایده الکترونیک(دولت)به نشانی eauc.setadiran.ir قابل رویت برای متقاضیان محترم میباشد.

6- بازدید از کالاهای مطرح شده، در تمامی ایام هفته (بجز ایام تعطیل رسمی) از ساعت 8 الی 14 امکانپذیر خواهد بود.

7- پیشنهاد می گردد باتوجه به تنوع کالاهای مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید بعمل آید.

8- پیشنهادهای ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک (دولت) رأس ساعت 11 روز شنبه مورخ 23/02/96 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می گردند.

9- شرکت کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف،می توانندصرفاً گزینه انصراف درسیستم را تا ساعت 14 روز جمعه مورخ 22/02/96 انتخاب و ثبت نمایند.

توجه:(لازم به توضیح است اعلام انصراف بصورت سیستمی بوده وبدون مراجعه به ادارات استان،با انتخاب گزینه انصراف،درخواست انصراف امکان پذیرمیباشد).

10- متقـاضیان محترم می توانند جـهت دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رویت شماره تلفن و آدرس مدیریتهای استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه نمایند.

11-متقاضیـان محترم در صورت تمایل به ارائه انتقـاد، پیشنهـاد و یا شکـایت می توانند با سیستم ارتباط گویـای سـازمان به شماره تلفن 27652198-021 تماس حاصل نمایند.

                                                                      سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی