چهارشنبه 26/07/96 22:04
 
 
مزایده 1068 اموال غیر منقول

 

آگهی مزایده ی سراسری املاک و مستغلات شماره 1070

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد تعدادی از املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده  سراسری شماره 1070 به فروش برساند. متقاضیان محترم میتوانند جهت دریافت پاکت و برگ شرایط شرکت در مــزایده، اخذ اطلاعات، تکمیل، تحویل پاکت­ها و آگاهی از شرایط و نحوه­ی انعقاد قرارداد از روز شنبه مورخ 11/6/96 لغایت پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 20/6/96 به دفاتر سازمان درمراکز استان­ها مراجعه نمایند.

ضمنا متقاضیان می توانند برای املاک مطرح در مزایده شماره 1070 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند .

زمان انتشار در سایت : ساعت 8  روز شنبه مورخ 11/6/96  

 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 24 روز دو شنبه مورخ 20/6/96

زمان رمزگشایی  و بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14  روز سه شنبه مورخ 21/6/96

خریداران محترم لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی WWW.TAMLIKI.IR مراجعه و در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایات میتوانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره 27652198 تماس حاصل نمایند. ضمنا متقاضیان می توانند برای بازدید از املاک مطرح در مزایده استان تهران با شماره تلفن 44907602 و 44903372 هماهنگی لازم بعمل آورند.

-شرکت کارمندان دولت در مزایده منع قانونی دارد.

-املاکی که دارای شريک مشاعی بوده و همچنین املاکی که فاقد سند مالکیت ثبتی می­باشند از طریق تنظیم صلح نامه واگذار می­گردد.

-همزمان با انعقاد قرارداد با برنده مزايده، در املاكي كه فاقد مفاصاحساب شهرداري و اداره امور مالياتي باشد به برنده وكالت داده مي­شود تا ظرف مدت 2 ماه از تاريخ عقد، ضمن مراجعه به مبادي ذيربط اقدامات لازم جهت اخذ مفاصا حساب­ها و استعلامات مربوطه به عمل آورد. در صورت عدم اقدام در موعد مقرر سازمان مسئوليتي در قبال پرداخت بدهي­ها و خسارات احتمالي نخواهد داشت . هرگاه كه مبلغ لازم جهت تسويه مفاصاحساب ماخوذه بيش از مبلغ قرارداد فيمابين باشد سازمان حق فسخ قرارداد را براي خود محفوظ مي­ دارد.