چهارشنبه 22/09/96 16:15
 
 
راهنمای اخذ گواهی امضا الکترونیک

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه مزایده گران (اشخاص حقیقی و حقوقی) در سطح کشور می رساند؛
 با توجه به اینکه مزایده های اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از طریق الکترونیکی (اینترنتی) برگزار می گردد، کلیه علاقه مندان به شرکت در مزایده های مذکور به منظور حفظ امنیت اطلاعات مربوطه در معاملات الکترونیکی، می بایست دارای گواهی امضای الکترونیکی باشند. قابل ذکر است با اخذ گواهی امضای الکترونیکی، مزایده گران می توانند در تمامی مزایده های الکترونیکی سازمان که از این پس برگزار می گردد، شرکت نمایند.
جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی می بایست اقدامات زیر توسط مزایده گران (اشخاص حقیقی و حقوقی)انجام گردد:
1-    مراجعه به سایت سامانه به آدرس https://www.setadiran.ir/eauc
2-   دریافت فرم درخواست گواهی امضای الکترونیکی مرتبط با خود از منوی "امضای الکترونیکی"
3- تکمیل فرم و ارائه به همراه مدارک مندرج در فرم به دفاتر صدور گواهی امضای الکترونیکی
 
*تذکر 1: نوع امضای الکترونیکی مزایده گران"گواهی افراد مستقل با سطح امنیت نقره" می باشد.
*تذکر 2: اطلاعات تماس دفاتر صادر کننده گواهی برای مزایده گران در لیست شماره 1  موجود می باشد.
*تذکر 3:جهت تسریع درکار مزایده گران (اشخاص حقیقی و حقوقی)دراستان تهران تسهیلاتی ایجادشده تا با مراجعه به شرکت بهسازان ملت با شماره تماس 27313294 ضمن امکان تهیه و خرید توکن، نسبت به دریافت گواهی امضای الکترونیکی خود اقدام نمایند.