چهارشنبه 22/09/96 16:29
 
 
رسیدگی به شکایات

 

به منظور اعلام و رسیدگی به شکایات میتوانید از روشهای زیر استفاده نمائید :

1 - تماس با شماره تلفن 27652198 - 021

2 - ارسال کتبی شکایت  از طریق پست الکترونیک به آدرس    info@tamliki.ir

3 - مراجعه حضوری به دفتر مدیر عامل سازمان