چهارشنبه 22/09/96 16:27
 
 
 
 
توقف
منطق ارزیابی

سیستم ارزیابی

در بطن تعالی سازمانی، منطقی برای ارزیابی معیارها وجود دارد که شامل 4 عنصر زیر است:
1.       نتايج
2.       رويکرد
3.       جاري­سازي
4.       ارزيابي و اصلاح
 
در این بخش به توضیح و تشریح مفهوم هر یک از این عناصر می‌پردازیم.
1.       نتایج
داده‌هاي نتايج بايد جامع، به موقع، قابل اطمينان، درست و به طور مناسبي بخش بندي شده و با استراتژي و نيازها و انتظارات ذي نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بين نتايج مربوطه و تاثيرات آن‌ها بر يكديگر بايد درك شده باشد. نتايج كليدي بايد شناسايي و اولويت‌بندي شده باشد.
در يك سازمان متعالي، نتايج، روندهاي مثبت و يا عملكرد خوب پايدار را نشان می دهند. اهداف، براي نتايج كليدي تعيين شده، مناسب بوده،  تحقق يافته  يا از آنها فراتر مي‌ رود. همچنين در مورد نتايج كليدي، عملكرد مقايسه بيروني شده و اين مقايسه‌ها به ويژه در قياس با بهترين در بخش و يا با كلاس جهانی، مطلوب هستند. درك رابطه بين توانمندسازهاي كليدي و نتايج كليدي اطمينان مي‌‌دهد كه عملكرد مثبت در آينده پايدار می ماند.
 2.       رویکرد
آنچه كه يك سازمان براي انجام آن برنامه‌ريزي كرده و دلايلي كه براي انجام آن دارد را در بر مي‌گيرد. يك رويكرد مناسب منطق روشني دارد كه بر نيازهاي حال و آينده سازمان تمركز مي‌كند و از طريق فرآيندهايي كه به خوبي تعريف شده‌‌اند عينيت مي‌يابد و بر نيازهاي ذي‌نفعان اين رويكردها به طور روشني تمركز دارد.علاوه بر اين، رويكردها يكپارچه مي‌شوند. بدين معني كه يك رويكرد يكپارچه، به روشني ريشه در استراتژي دارد و با ساير رويكردها در موارد مقتضي در ارتباط است. اصلاحات در رويكردها در طول زمان اعمال مي‌شود.
 3.       جاری‌سازی
آنچه را كه يك سازمان براي جاري كردن رويكرد انجام مي‌دهد. در يك سازمان متعالي رويكرد‌ها در حوزه‌هاي مربوطه به روشي نظام‌مند اجرا مي‌شوند. اجراي نظام‌مند به خوبي برنامه‌ريزي شده و به روشي كه براي رويكرد و سازمان مناسب باشد ارائه مي‌شود. توانايي مديريت تغييرات در رويكردها در يك چارچوب زماني مناسب وجود خواهد داشت.
 4.       ارزیابی و اصلاح
آنچه را كه يك سازمان براي ارزيابي و اصلاح توامان رويكردها و جاري سازي آنها انجام مي‌دهد، در بر مي‌ گيرد. در يك سازمان متعالي رويكرد و جاري سازي آن، مورد اندازه‌گيري منظم اثر بخشي و كارايي قرار مي‌گيرد. فعاليت‌هاي يادگيري انجام مي‌شود و روش‌هايي براي به كارگيري خلاقيت در ايده‌‌پردازي رويكردهاي نوين يا تغيير يافته وجود دارد. برونداد اندازه‌گيري، يادگيري و خلاقيت براي شناسايي، اولويت بندي، برنامه‌ريزي و اجراي بهبود و نوآوري استفاده خواهد شد.